Sidor som handlar om sql server

SQL Server, MySQL, eller MongoDB?

Olika databaser för olika ändamål MySQL och SQL Server är så kallade relationsdatabaser. Detta innebär att de är strukturerade som tabeller med rader och kolumner, med relationer mellan tabellernas rader. SQL Server är utvecklat av Microsoft, och är den populäraste databaslösningen på Windows-baserade servrar. MySQL är en databaslösning som är gratis och körs vanligen på… Läs mera »

C#

C# – Microsofts stolthet C# utvecklas av Microsoft och är en del av .NET-plattformen. Språket är objektorienterat, beprövat, och stabilt. C# har tidigare bara kunnat köras på Windows-plattformar, men efter att .NET-Core lanserades med öppen källkod så har C#-baserade applikationer kunnat köras under vilket operativsystem som helst. C# lämpar sig både till skrivbordsapplikationer och webbapplikationer… Läs mera »