Solstormar hindrar drönare från att lyfta

Jag har under de senaste dagarna upplevt kraftiga störningar hos mina drönares interna kompasser, vilket har begränsat GPS-positioneringen.

Efter lite efterforskning så fann jag att kraftiga solstormar har uppmätts igår och idag. Jordens K-index har nått 8, vilket kan jämföras med det normala som är under 4. K-indexet mäter avvikelser i jordens magnetfält och ju högre K-index desto mer missvisande blir kompasserna vilket indirekt påverkar alla GPS-enheter.

Vi kommer att ta det säkra före det osäkra och vänta ut (sol)stormen innan vi lyfter med våra drönare igen. Säkerheten går först.