TypeScript

TypeScript - Javascript på steroider

Javascript är ett väldigt flexibelt och användbart språk i sig. TypeScript är en förlängning av Javascript och tillför många funktioner och verktyg som förenklar och påskyndar utvecklingen av mjukvara.

TypeScript blir särskilt kraftfullt om man använder det i kombination med andra tekniker som Angular, NativeScript, och NodeJS.