SQL Server, MySQL, eller MongoDB?

Olika databaser för olika ändamål

MySQL och SQL Server är så kallade relationsdatabaser. Detta innebär att de är strukturerade som tabeller med rader och kolumner, med relationer mellan tabellernas rader.

SQL Server är utvecklat av Microsoft, och är den populäraste databaslösningen på Windows-baserade servrar.
MySQL är en databaslösning som är gratis och körs vanligen på Linuxservrar.

MongoDB skiljer sig lite från de övriga databaserna. MongoDB är en dokumentdatabas där informationen sparas i enskilda objekt och inte i tabeller.

Databaserna är oftast förknippade med ett programmeringsspråk

SQL Server är utvecklat av Microsoft, vilket gör att denna databasteknik oftast används i kombination med något av .NET-språken: C#, F#, eller Visual Basic.

MySQL används i stor utsträckning för webbsidor, webbapplikationer, och CMS utvecklade med PHP.

MongoDB använder sig av en datastruktur som är väldigt lik JSON, vilket är ett struktureringsspråk som härstammar från Javascript. MongoDB fungerar därför väldigt bra i kombination med Javascript och TypeScript.