NodeJS

NodeJS - Javascript utanför webbläsaren

Javascript är ett flexibelt programmeringsspråk vars popularitet har växt för varje år. Språket är mest känt för sin användning på hemsidor, där det möjliggör komplexa och avancerade applikationer som kan köras i webbläsaren.

NodeJS möjliggör körning av Javascript  utanför webbläsaren. Detta gör att man kan skriva servermjukvara, skrivbordsapplikationer, API:er, mobilappar, och webbapplikationer i ett och samma språk - Javascript.

Projekt utvecklade i NodeJS: