C#

C# - Microsofts stolthet

C# utvecklas av Microsoft och är en del av .NET-plattformen.
Språket är objektorienterat, beprövat, och stabilt. C# har tidigare bara kunnat köras på Windows-plattformar, men efter att .NET-Core lanserades med öppen källkod så har C#-baserade applikationer kunnat köras under vilket operativsystem som helst.

C# lämpar sig både till skrivbordsapplikationer och webbapplikationer genom .NET ASP-plattformen.