Flygfotografering av Bayers potatisförsök i Nymö

Idag har vi fotograferat och filmat ett potatisförsök för Bayer CropScience i Nymö.

Syftet med försöket är att påvisa effekterna av Bayers produkter.